Аплицирај за работа во Detoil

  Полињата означени со * се задолжителни!


  Позиција за која аплицирате*

  Лични информации

  Име и Презиме *

  Адреса на живеење *

  Датум на раѓање *

  Државјанство *

  Брачна состојба и бр. на деца *

  Телефон *

  E-mail адреса *

  Образование

  Основно образование (Институција, датум од-до) *

  Средно образование (Институција, стекнато звање, датум од-до) *

  Високо образование (Институција, стекнато звање, датум од-до) *

  Магистратура (Институција, стекнато звање, датум од-до) *

  Останати сертификати и дипломи *

  Кој предмет ви беше омилен и зошто? (Наведете во која институција и кој професор, што е најважно што научивте) *

  Работно искуство

  (Доколку вашето работно искуство е во повеќе компании, наведете ги сите почнувајќи од последното работно место па наназад. Пополнете ги потребните информации: име на компанија, временски период, работна позиција, работни обврски)

  Име на компанија, временски период, работна позиција, работни обврски *

  Останати квалификации и способности

  Познавање на Word, Excel, Power Point и останати компјутерски програми (Наведете кои) *

  Познавање на странски јазици (Наведете кои и на кое ниво) *

  Возачка дозвола *

  Социјални вештини

  Дали сте тимски работник? *

  Дали сте комуникативни и лесно прилагодливи? *

  Кои се ваши јаки страни? *

  Кои се ваши слаби страни? *

  Кое е ваше најголемо животно достигнување? *

  Зошто да ве одбереме Вас наспроти другите кандидати? *

  Како би се опишале себеси во две реченици? *

  Зошто сакате да работите во оваа компанија? *

  Дали сте согласни да работите пробна работа? *

  Која е вашата очекувана нето плата во денари? *

  Вашето хоби (Посветете му внимание на одговорот на ова прашање, индиректно кажува многу за Вашите интереси) *

  Ваши забелешки *