Ги следевме барањата на нашите долгогодишни клиенти кои точат гориво на фактура и како резултат на нив од неодамна започнавме со користење на идентификациони картички. Картичката е достапна единствено за фирми кои точат гориво на фактура. Доколку сте заинтересирани за нивно користење за подетални информации јавете се на 031 475 600.