Нашата компанија Детоил ДОО се закити со престижниот Сертификат за ,,Коректна фирма” доделен од Корект Компани ДООЕЛ. Имено сертификатот се доделува на претпријатија кои се карактеризираат со беспрекорна репутација меѓу своите клиенти и партнери. Нашиот електронски профил исто така може да го погледнете и на веб страната на Коректна Фирма, каде дополнително се изложени сите релевантни информации за нашата работа. Процесот на сертифицирање се состои од не пронаоѓање или пак минимално постоење на негативни споменувања на нашиот бренд на интернет просторот. Овој тип на проверка се извршува преку специјализираната програма наречена ,,Коефициент на мислења” користејќи така наречени ,,чувствителни фрази”.

Детоил ДОО која за примарна дејност се дефинира преку трговијата на мало со нафтени деривати изразува благодарност до сите наши клиенти кои ја градат взаемната доверба во изминативе 23 години .

Детоил ДОО – За одлична репутација и етаблираност во бизнисот, како и за коректно спроведување на обврските кон клиентите и партнерите.