Од изборот на топ 200 НАЈГОЛЕМИ компании за 2016 – рангот е следниот

59 место – Детоил / Куманово / Нафтена индустрија / Просечен број на вработени 88 / ранг во 2015 – 99 место