HAPJE TË HAPËSIRËS PËR ARGËTIM TË JASHTËM

Kënaquni në ambientin e këndshëm që e ofrojnë hapësirat e hapura verore në kuadër të pikave tona të karburantit. Ato janë vend i këndshëm ku mund të pushoni në kalim pas rrugës së gjatë, por në të njëjtën kohë edhe vend ku mund t’i shërbejmë vizitorët tanë të përditshëm.

Menuja tonë është e pasuruar me specialitete të shijshme që është e pashmangshme që të provohen. Do të jetë kënaqësi për ne që të na jepni rast që t’ju shërbejë personeli ynë i sjellshëm. Shikoni një pjesë të menusë së re dhe ambientin në hapësirat e hapura.