KARTË IDENTIFIKUESE

I ndjekim kërkesat e klientëve tanë afatgjatë që mbushin karburant me faturë dhe si rezultat, për ata, jo shumë kohë më parë filluam me përdorimin e kartave të identifikimit. Karta është e disponueshme vetëm për firma që mbushin karburant me faturë. Nëse jeni të interesuar për përdorimin e tyre për informacione më të detajuara telefononi në numrin 031 475 600.