NAGRADE 2016

Od izbora najboljih 200 najvećih kompanija za 2016. godinu - je sledeći rang

59 mesto - Detoil / Kumanovo / Naftena industrija / Prosečan broj zaposlenih 88 / razred 2015-99 mesto